Giã Từ Camera

Phủi bụi trần về cỏi vĩnh hằng! Để lại cho đời những cảm xúc qua những tấm ảnh. Nơi lưu trữ những góc nhìn của các bạn đã giã từ máy ảnh.

 

Trần Huy Viên

Sinh năm: 1942
Giã từ máy ảnh: August 26/2011
Gallery của Huy Viên.

Digital Photography Tutorials

Làm thế nào chụp và edit một tấm ảnh, từng bước một chúng ta cùng khám phá và trao đổi kinh nghiệm qua những tấm ảnh.

Additional information

Search