Setup chương trình Adobe Bridge CS5

Sau khi install và update Adobe Photoshop CS5, bước kế tiếp là setup chương trình Adobe Bridge trước khi sử dụng.
Mở chương trình Adobe Bridge CS5.
Trên hàng menu bar chọn Edit => Camera Raw Preferences…
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Trong phần Default Image Settings:
Apply auto tone adjustments: Không chọn
Apply auto grayscale mix when converting to grayscale: Chọn
Make defaults specific to camera serial number: Chọn
Make defaults specific to camera ISO setting: Chọn
Nhấn OK.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Trên hàng menu bar chọn Edit => Preferences…
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Trong Preferences có mười một tab nhưng chỉ cần setup ba tab sau đây:
1: Chọn bảng General trong khung phía trái.
Trong khung Appearance:
User Interface Brightness: Kéo thanh trượt Black và White: Tạo mầu nền cho các bảng Filter, Keywords, Metadata, Favorites, Folders hiển thị trong chương trình Bridge.
Image Backdrop: Kéo thanh trượt Black và White: Tạo mầu nền cho hai bảng, Preview và Content hiển thị trong chương trình Bridge.
Accent Color: Chọn Amber (mầu nền cho những vùng chọn)
Trong khung Favorite Items:
Chọn những Icon cho hiển thị trong tab Favorite (hoặc để mặc định)
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

2: Chọn bảng Thumbnails trong khung phía trái.
Trong khung details chọn ba option sau:
a: Show date Created.
b: Show Exposure.
c: Show Focal Length.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

3: Chọn bảng Advanced trong khung phía trái.
Trong khung Miscellaneous chọn Option sau:
Use Software Rendering (chọn)
Generate Monitor-Size Previews (chọn)
Start Bridge At Login (chọn nếu bạn muốn Bridge khởi động cùng Windows)
Nhấn OK
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Sắp xếp các bảng hiển thị trong chương trình Adobe Bridge theo sở thích.
Những bảng đã được sắp theo vị trí như hình sau đây, có thể tuỳ theo sở thích của mỗi người mà di chuyển bảng.
Nhấn và giữ trái chuột vào tên bảng muốn di chuyển, di chuyển bảng đó đến vị trí muốn hiển thị, sau đó buông trái chuột hoàn tất việc di chuyển, tiếp tục bảng kế tiếp.
Thí Dụ: Muốn di chuyển bảng Preview, nhấn trái chuột vào chữ Preview và di chuyển, sang trái window, vào giữa window, sang phải window, cuối cùng là thả chuột.
(Setup theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Dùng thanh trượt phía phải dưới cùng để tuỳ biến hình thumnails trong bảng Content phía phải lớn hoặc nhỏ lại theo ý muốn.
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Sau khi đã hoàn tất công việc sắp sếp các bảng.
Trên hàng Menu bar chọn Window => Workspace => New Workspace…
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Trong Window New Workspace => Name: Điền vào một cái tên, VNNPhoto => Nhấn nút Save.
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Khi mở chương trình Adobe Bridge nhưng vì một lý do nào đó, chương trình hiển thị không đúng theo sự sắp xếp như đã setup.
Trên hàng Menu bar chọn Window => Workspace => VNNPhoto (hoặc nhấn key Ctrl + F1)
Chương trình sẽ trở lại như lúc bạn setup.
(theo hình dưới)

 

VNNPhoto

Viet Pham

 

Additional information

Search