Quản lý mầu (phần 2)

Bây giờ bắt đầu tạo Profile cho màn hình monitor.
1: Mở file ảnh JPEG đã chỉnh sửa trước khi mang đi in. (Lưu ý: Mở file JPEG trực tiếp bằng Windows không dùng bất kỳ chương trình nào khác)
2: Di chuyển con chuột về Start menu => Control Panel
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong mỗi một computer đều có một video card (thẻ đồ hoạ), làm nhiệm vụ thông dịch những tín hiệu toán học ra thể loại hình ảnh, giữa computer và màn hình monitor.
Thẻ đồ hoạ của mỗi một computer cũng khác nhau về xuất xứ (tuỳ theo hãng lắp ráp) nói chung khi ráp thẻ nào thì hãng lắp ráp cài đặt chương trình của thẻ đồ hoạ đó vào computer, ngoại trừ có sự cài đặt lại và người cài đặt không dùng chương trình của hãng đồ hoạ, mà dùng chương trình của windows, nếu đang trong trường hợp dùng chương trình của windows, nên tìm chương trình của thẻ đồ hoạ trong computer của bạn để cài đặt trước khi tiếp tục các bước sau.
3: Trong Control Panel tìm chọn chương trình của video card, máy hiện sử dụng card NVIDIA GeForce 9500 GT, chọn và mở NVIDIA Control Panel.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

4: Đóng windows Control Panel lại, màn hình bây giờ chỉ còn tấm ảnh và NVIDIA Control Panel phía trên.
5: Trong NVIDIA Control Panel: Mở đề mục Display chọn Adjust desktop color settings.
6: Trong phần 2. Choose how color is set: Chọn Use NVIDIA settings.
Lưu ý: Tăng hay giảm thanh Brightness hoặc Contrast. Trong computer lúc này là tấm ảnh chúng ta đã sửa trước khi mang đi in ảnh rất đẹp, và bên ngoài computer là tấm ảnh trên giấy in ảnh hơi bị tối, dùng chuột kéo giảm Brightness làm tấm hình trong computer tối lại sao cho giống như tấm hình đã in trên giấy phía ngoài computer, khi đã tương đối giống hoặc giống đến 95% hoặc 99% thì tốt, nhấn nút Apply.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

7: Nhấn nút Yes.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Sau khi hoàn tất các công đoạn trên thì đã có một profile cho màn hình trong computer, tất cả các hình ảnh được xuất ra monitor bây giờ đều dùng profile vừa tạo.

Trường hợp đang sử dụng Windows XP

1: Mở file ảnh JPEG đã chỉnh sửa trước khi mang đi in. (Lưu ý: Mở file JPEG trực tiếp bằng Windows không dùng bất kỳ chương trình nào khác)
2: Di chuyển con chuột về Start menu => Settings => Control Panel
(theo hình dưới)

VNNPhoto

3: Nhắp chuột hai lần vào biểu tượng Display.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

4: Đóng windows Control Panel lại, màn hình bây giờ chỉ còn tấm ảnh và cửa sổ Display Properties phía trên, chọn tab Settings, và nhấn vào nút Advanced.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

5: Trong computer hiện tại là thẻ màn hình của hãng Intel Graphics, nên chọn tab Intel ® Graphics Media Accelerator Driver và nhấn vào nút Graphics Properties...
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong cửa sổ Graphics Properties…
(theo hình dưới)

VNNPhoto

6: Chọn tab Color Correction => Chỉnh thanh trượt Brightness
Lưu ý: Tăng hay giảm thanh Brightness hoặc Contrast. Trong computer lúc này là tấm ảnh chúng ta đã sửa trước khi mang đi in ảnh rất đẹp, và bên ngoài computer là tấm ảnh trên giấy in ảnh hơi bị tối, dùng chuột kéo giảm Brightness làm tấm hình trong computer tối lại sao cho giống như tấm hình đã in trên giấy phía ngoài computer, khi đã tương đối giống hoặc giống đến 95% hoặc 99% thì tốt, nhấn nút Apply, nhấn nút OK.
Sau khi hoàn tất các công đoạn trên thì đã có một profile cho màn hình trong computer, tất cả các hình ảnh được xuất ra monitor bây giờ đều dùng profile vừa tạo.
7: Trường hợp trong computer card đồ họa là của hãng ATI sau khi nhấn nút Advanced (xem Hình XP3 phía trên)
Trong thẻ màn hình của hãng ATI chọn tab color và chỉnh thanh trượt Desktop Brightness
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Lưu ý: Tăng hay giảm thanh Brightness hoặc Contrast. Trong computer lúc này là tấm ảnh chúng ta đã sửa trước khi mang đi in ảnh rất đẹp, và bên ngoài computer là tấm ảnh trên giấy in ảnh hơi bị tối, dùng chuột kéo giảm Brightness làm tấm hình trong computer tối lại sao cho giống như tấm hình đã in trên giấy phía ngoài computer, khi đã tương đối giống hoặc giống đến 95% hoặc 99% thì tốt, nhấn nút Apply, nhấn nút OK.
Sau khi hoàn tất các công đoạn trên thì đã có một profile cho màn hình trong computer, tất cả các hình ảnh được xuất ra monitor bây giờ đều dùng profile vừa tạo.

Output sRGB (sử lý ảnh lưu hành trên internet)

Khi load một tấm ảnh từ trang web về computer qua chương trình Internet Browsers, hiển thị ra màn hình monitor cho chúng ta xem.
Qua quá trình như vậy nhưng tấm ảnh lại không có profile đính kèm và không cùng môi trường mầu sRGB, thì chương trình Internet Browsers sẽ mô phỏng dữ liệu đọc và chuyển sang cho profile của card màn hình, và những thông số được thể hiện ra ngoài màn hình monitor sẽ không đúng với thông số như khi edit tấm ảnh.
Trường hợp tấm ảnh có profile đính kèm trong vùng mầu sRGB, thì mặc nhiên dữ liệu trong profile sRGB của tấm ảnh được Internet Browsers chuyển dịch chính xác sang cho profile của card màn hình, và những thông số được thể hiện ra ngoài màn hình monitor sẽ đúng với thông số như khi edit tấm ảnh.
Photographer ai cũng muốn tấm ảnh của mình được thể hiện mầu sắc đúng như lúc mình edit tấm ảnh, nên khi chụp ảnh cũng như edit tấm ảnh, nên sử dụng vùng mầu Adobe RGB.
Khi tấm ảnh được dùng quảng bá trao đổi trên internet, tấm ảnh nên nén cho dung lượng nhỏ lại, thì khi upload hoặc download sẽ nhanh chóng hơn những tấm ảnh có dung lượng lớn phải chờ đợi rất lâu, nhưng mầu sắc phải được giữ lại tương đối không bị biến đổi trong quá trình nén file.
Để làm được những điều trên, bây giờ bắt đầu các thao tác làm một file ảnh có kèm profile sRGB IEC61966-2.1 đưa lên webpage VNNPhoto theo các bước sau đây.
Tấm ảnh dưới đây đã được edit hoàn chỉnh và đang trong chương trình Photoshop, bước tiếp theo là nén lại, tạo profile trước khi đưa tấm ảnh lên internet.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Internet có nhiều quy định size cho ảnh tuỳ theo từng webpage, có web yêu cầu chiều rộng hay chiều dọc tối đa 640 pixels hoặc 800 pixels, hoặc tuỳ theo người đưa ảnh lên, tuy nhiên tấm ảnh có dung lượng lớn thì người duyệt web phải đợi lâu mới coi được ảnh, ảnh lớn thì có giá trị trong in ấn nên cũng dễ bị sử dụng sai mục đích, theo VNNPhoto thì không làm size nhỏ hơn 640 pixels, và không làm size lớn hơn 800 pixels, không cho dung lượng ảnh lớn hơn 200k.
Bây giờ làm tấm ảnh size 640 pixels, và dung lượng ảnh không lớn hơn 200k.
Trước tiên làm cho size ảnh nhỏ lại, trên hàng menu bar chọn Image => Image Size…
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Image Size:
Trong khu vực Pixel Dimensions:
Trường hợp tấm ảnh chiều ngang lớn hơn chiều dọc: Trong khung Width: Chọn 640 còn khung Height chương trình sẽ tự động cho một con số thích hợp theo size của tấm ảnh.
Trường hợp tấm ảnh chiều dọc lớn hơn chiều ngang: Trong khung Height: Chọn 640 còn khung Width chương trình sẽ tự động cho một con số thích hợp theo size của tấm ảnh.
Trong khu vực Document Size: giữ mặc định không thay đổi.
Chọn 3 Option sau:
1: Scale Styles
2: Constrain Proportions
3: Resample Image:
Trong khung dưới cùng chọn: Bicubic Sharper (best for reduction)
Nhấn nút OK.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong giai đoạn này có hai cách lưu giữ file ảnh để chọn lựa.
Cách thứ nhất là Save for Web & Devices…
Cách này thì có thể xóa hay giữ toàn bộ dữ liệu của tấm ảnh (EXIF), như ngày tháng chụp, Exposure, Lens, Aperture, Model máy cũng như Serial máy v.v…
Cách thứ hai là Save As
Cách này thì giữ lại toàn bộ dữ liệu trong file ảnh không xoá được.
Bây giờ bắt đầu lưu giữ file ảnh bằng cách thứ nhất như sau:
Trên hàng menu bar chọn File => Save for Web & Devices…
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Save for Web & Devices Lưu ý: 8 Option sau đây:
1: Phía trái trên cùng của window có 4 tab, Original, Optimized, 2-Up và 4-Up, chọn 4-Up.
2: Chọn JPEG = Định dạng cho file ảnh.
3: Chọn Embed Color Profile = Kèm theo Profile cho file ảnh
4: Convert to sRGB = Định dạng Profile cho file ảnh
5: Quality: Thay đổi từ 50% đến 100%
6: Dung lượng sẽ thay đổi, khi có sự thay đổi trong khung Quality = Lưu ý: không cho dung lượng ảnh lớn quá 200k nếu ảnh lớn hơn 200k thì giảm Quality xuống.
7: Metadata: Chọn All = Giữ tất cả những dữ liệu của file ảnh khi nén thành JPEG file.
8: Quality: Bicubic Sharper = Giữ nét trong quá trình nén file.
Nhấn Save.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Save Optimized As:
Save in: Tìm ổ đĩa dùng lưu giữ ảnh.
File name: Cho file ảnh một cái tên.
Save as type: Giữ mặc định là Images Only
Settings: Giữ mặc định là Default Settings
Nhấn nút Save.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Cách thứ hai là Save As

Cách này giữ lại toàn bộ dữ liệu trong file ảnh. (không có option để xóa bỏ dữ liệu trong file ảnh)
Lưu giữ file ảnh bằng cách thứ hai Save As như sau:
Sau khi đã làm Image Size như đã hướng dẫn ở phần trên.
Tiếp theo chuyển Profile cho tấm ảnh từ vùng mầu Adobe RGB sang vùng mầu sRGB IEC61966-2.1
Trên hàng menu bar chọn Edit => Convert to Profile…
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Convert to profile:
Trong khung Source Space: Profile: Adobe RGB (1998) Hình hiện tại đang trong vùng mầu Adobe RGB (1998)
Trong khung Destination Space: Chọn vùng mầu sử dụng lưu hành trên internet, sRGB IEC61966-2.1
Trong khung Conversion Options:
Engine: Giữ mặc định là Adobe (ACE)
Intent: Chọn Perceptual
Mặc định chọn option sau:
Use Black Point Compensation.
Nhấn OK
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng menu bar chọn File => Save As…
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows Save As:
Save in: Tìm ổ đĩa dùng lưu giữ ảnh.
File name: Cho file ảnh một cái tên.
Format: Tìm chọn JPEG [*.JPG;*.JPEG;*.JPE]
Color: Mặc định phải chọn là ICC Profile: sRGB IEC61966-2.1
Nhấn nút Save.
(Setup theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong windows JPEG Options:
Trong khu vực Image Option: Quality: Sử dụng từ số 5 đến số 12, vấn đề là chất lượng và dung lượng của ảnh sẻ thay đổi, nhưng cũng không nên để dung lượng hiển thị phía tay phải dưới chữ Preview quá 200k.
Trong khu vực Format Options: Mặc định chọn là Baseline (“Standard”)
Nhấn nút OK.
(Theo hình dưới)

VNNPhoto

Viet Pham

Additional information

Search