QUY ĐỊNH WEBSITE VNNPhoto
-------------------oOo-------------------

Thành viên của VNNPhoto, bạn cần tuân thủ những quy định của website.

Hình ảnh, bài viết đưa lên VNNPhoto phải do chính thành viên là tác giả biên soạn. Thành viên giữ quyền sở hữu tác phẩm và chịu trách nhiệm nội dung hình ảnh và bài viết của mình. Tuyệt đối tôn trọng tác quyền, những hình ảnh tư liệu hoặc sưu tầm, phải ghi rõ nguồn gốc hay được sự chấp thuận của tác giả.

Không đưa lên những hình ảnh, thô tục không văn hoá, những bài viết mang tính chính trị, hoặc chứa các liên kết đến các trang web có nội dung vi phạm những điều trên.

VNNPhoto không chịu trách nhiệm nội dung hình ảnh, thông tin do thành viên gửi lên. VNNPhoto can thiệp vào hình ảnh hoặc bài viết của thành viên khi có sự vi phạm quy định của diễn đàn. Mọi khiếu nại về nội dung thông tin hoặc hình ảnh xin gửi về cho VNNPhoto.

Thành viên không được đả kích lẫn nhau. Tuyệt đối nghiêm cấm mọi trường hợp chữi thề, nói tục, nói bóng gió, lăng mạ, sỉ nhục bất kỳ cá nhân hay tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc trao đổi về các chủ đề trái với tiêu đề của VNNPhoto.

Nội dung của bài viết: Đánh chữ ViệtNam có dấu, tránh viết bài sai chính tả, viết bài TOÀN BẰNG CHỮ HOA. Những bài viết này sẽ bị xóa bất kể nội dung là gì.

Đưa ảnh lên Gallery: Không đưa ảnh mất nét, ảnh kỷ niệm hoặc ảnh gia đình. Không sử dụng những ký hiệu ? ! @ # $ % & * … làm tên ảnh. Trong phạm vi của tấm ảnh ngoài tên tác giả hoặc ngày tháng năm, không ghi thêm gì khác, ảnh không làm khung.

Khi đưa ảnh lên gallery để tránh webpage tự động can thiệp vào tấm ảnh, kiểm tra chiều ngang của ảnh không quá 1200 pixels, chiều dọc của ảnh không quá 800 pixels, dung lượng không quá 500KB (tốt nhất khoảng 350kb). Khởi đầu thành viên được làm chủ 50MB dung lượng để lưu giữ ảnh trên gallery.

Khi bạn có đủ 16 ảnh trên Gallery: Tên của bạn sẽ được tạo ngoài trang chính của VNNPhoto và link đến gallery của bạn. (VNNPhoto không sử dụng nick ảo). Để duy trì sự hiện diện của bạn trong 365 ngày bạn phải có ít nhất một lần vào forum.

Thành viên vi phạm quy định sẽ được Moderators nhắc nhở ngay trong hình ảnh hoặc bài viết vi phạm, nhưng không sửa lại cho phù hợp hoặc không có lý do chính đáng thì hình ảnh hoặc bài viết sẽ bị xóa. Nếu thành viên tiếp tục vi phạm sẽ bị khoá Nick có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Trong trường hợp cần thiết. VNNPhoto xin giữ quyền quyết định xoá bỏ hình ảnh hay bài viết mà không cần phải báo trước.

Quy định sẽ được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của VNNPhoto. Khi quy định có thay đổi. VNNPhoto phải thông báo trên diễn đàn.

BQT VNNPhoto

Additional information

Search