Yellowstone National Park 01


Nước đá bắt đầu tan trên những con đường, Yellowstone National Park.

 


Sưởi ấm bằng hơi nước nóng từ lòng đất và đợi nắng lên tại Yellowstone National Park.

 


Một trong những hố phun trào nước nóng tại Yellowstone National Park.

Additional information

Search