Giã Từ Camera

Phủi bụi trần về cỏi vĩnh hằng! Để lại cho đời những cảm xúc qua những tấm ảnh. Nơi lưu trữ những góc nhìn của các bạn đã giã từ máy ảnh.

 

Trần Huy Viên

Sinh năm: 1942
Giã từ máy ảnh: August 26/2011
Gallery của Huy Viên.

Additional information

Search