Sử dụng Photoshop CS5 (phần 1)

Những bước căn bản sử dụng Photoshop CS5

Sau khi đã chỉnh tổng quát Raw file trong windows Camera Raw, tiếp theo đưa Raw file qua những bước căn bản trong chương trình Photoshop CS5.
Trong windows Camera Raw: Chọn nút Open Image.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Windows Photoshop CS5
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đưa chương trình Photoshop CS5 về mặc định:

Trên hàng menu bar: Window => Workspace => Reset Essentials
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trước khi bước vào edit một tấm ảnh nên xem trước biểu đồ mầu sắc của tấm ảnh (Histogram).
Đưa Option Histogram ra ngoài Windows Photoshop CS5.
Trên hàng menu bar: Window => Histogram
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Dùng chuột nhấn vào nút nhỏ tam giác góc trên phía phải => chọn Expanded View
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trong hộp thoại HISTOGRAM: Trong khung Channel: Chọn RGB
Trong Histogram nếu biểu đồ mầu đen chạm cạnh phải, tấm ảnh trong tình trạng dư sáng, biểu đồ mầu đen chạm cạnh trái, tấm ảnh trong tình trạng thiếu sáng, hoặc trường hợp chạm cả hai cạnh thì ảnh của bạn có những khu vực thiếu sáng và những khu vực dư sáng.
Sau khi xem ảnh và Histogram thì thẩm định được tấm ảnh cần phải chỉnh sửa ra sao.
Nhấn phím ALT + Nhấn trái chuột vào chữ HISTOGRAM di chuyển toàn bộ nhóm NAVIGATOR – HISTOGRAM – INFO lên phía trên của nhóm ADJUSTMENTS – MASKS.
Bên phải chương trình Photoshop CS5 hiện có ba nhóm panel làm việc:
HISTOGRAM – ADJUSTMENTS – LAYERS
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Những dụng cụ căn bản dùng chỉnh sửa một tấm ảnh nằm trong panel ADJUSTMENTS, được hiển thị bằng những icon.
Hàng thứ nhất bốn icon từ trái sang:
Brightness/Contrast – Levels – Curves – Exposure (dùng chỉnh ánh sáng)
Hàng thứ hai sáu icon từ trái sang:
Vibrance – Hue/Saturation – Color Balance – Black & White – Photo Filter – Channel Mixer (dùng chỉnh mầu sắc)
Hàng thứ ba năm icon từ trái sang:
Invert – Posterize – Threshold – Gradient Map – Selective Color (dùng tạo hiệu ứng)
Khi chỉnh sửa ảnh chọn những dụng cụ đang được hiển thị bằng những icon trong panel ADJUSTMENTS.
Ngoài ra còn một cách mở trên menu bar.
Trên hàng menu bar: Layer => New Adjustment Layer => Những dụng cụ căn bản sẽ mở ra trong một menu.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Hai cách nêu trên đều lưu lại quá trình làm việc trong những Layer, nên rất tiện lợi nếu có những chỉnh sửa tấm ảnh lại sau này.
Trong bài này sử dụng những icon trong panel ADJUSTMENTS.

Bước 1: Sử dụng Brightness/Contrast (chỉnh tỷ lệ mầu và cường độ ánh sáng)

Trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Brightness/Contras (trong hàng thứ 1)
Trong panel LAYERS có một layer mới tên Brightness/Contrast 1
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Brightness/Contrast
Trong hộp thoại Brightness/Contrast có hai thanh trượt Brightness và Contrast
Thanh Brightness: Cho ra tỷ lệ tối và sáng.
Thanh Contrast: Cho ra cường độ của màu sắc.
Theo ảnh trong bài nâng hiệu ứng Brightness: +5. và Contrast: +5
Phía dưới còn một hàng menu được đánh số trong những mũi tên:
Số 1: Đóng bảng hiện hành (Brightness/Contrast) trở lại panel ADJUSTMENTS.
Số 2: Trước hoặc sau (Brightness/Contrast) hoà nhập vào ảnh.
Số 3: Nhấn vào để thấy tình trạng trước khi chỉnh (Brightness/Contrast)
Số 4: Nhấn vào đưa ảnh về tình trạng trước khi chỉnh (Brightness/Contrast)
Số 5: Nhấn vào để huỷ bỏ layer (Brightness/Contrast)
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Brightness/Contrast) trở lại panel ADJUSTMENTS.

Bước 2: Sử dụng Levels.

Trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Levels (trong hàng thứ 1)
Trong panel LAYERS có một layer mới tên Levels 1
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Levels
Trong hộp thoại Levels có 3 điểm: Black point với số 0 bên dưới – Gray point với số 1.00 bên dưới – White point với số 255 bên dưới.
Phía trái có 3 ống nhỏ nước dùng lấy mẫu đen, gray hoặc trắng trong tấm ảnh.
Gray point: Dùng giảm hoặc tăng tỷ lệ sáng cho ảnh trong vùng Midtones (vùng xám)
Black point: Trường hợp trong biểu đồ mầu đen phía trái không có chi tiết, kéo Black point vào trung tâm, nhấn key Alt + kéo chuột, nếu thấy mầu đen xuất hiện trong tấm ảnh thì vùng đó bị mất hoàn toàn chi tiết vì quá tối.
White point: Trường hợp trong biểu đồ mầu đen phía phải không có chi tiết, kéo White point vào trung tâm, nhấn key Alt + kéo chuột, nếu thấy mầu trắng xuất hiện trong tấm ảnh thì vùng đó bị mất hoàn toàn chi tiết vì quá sáng.
Trường hợp tại hai điểm black và white point trong biểu đồ nhìn thấy mầu đen nên giữ nguyên vị trí nếu không sẽ bị mất đi nhiều chi tiết, ngoại trừ có sự cố ý tăng giảm cho tấm ảnh.
Theo ảnh trong bài tăng sáng trong vùng xám Gray point: 1.10
White point: Di chuyển về vùng có chi tiết 227.
Có những tấm ảnh chỉ cần chỉnh phần trên hoặc phần dưới, phía phải hoặc phía trái.
(Thí dụ: Tấm ảnh đang làm chỉ muốn thay đổi phần dưới đất còn phần trên bầu trời giữ lại nguyên thuỷ)
Sau khi đã chỉnh xong Adjustments Levels cho toàn tấm ảnh, trong Panel Layers chọn Leves 1.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Chọn: Gradient tool (trong hàng icon tools bar phía trái photoshop hoặc nhấn phím G)
Nhấn chữ D trên bàn phím nhấn tiếp chữ X (Set foreground color = mầu đen. Set background color = mầu trắng)
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Trên hàng icon options bar:
1: Nhấn vào mũi tên nhỏ (Click to open Gradient picker)
2: Chọn Foreground to Bacground
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Theo ảnh trong bài chỉ muốn thay đổi phần dưới đất còn phần trên bầu trời giữ lại nguyên thuỷ, nhấn phím Shift + nhấn chuột trái kéo từ trên cùng xuống dưới cùng tấm ảnh.
(theo hình dưới)

VNNPhoto

Đóng bảng hiện hành (Levels) sang bước kế tiếp

Viet Pham

 

Additional information

Search