GIỚI THIỆU VNNPhoto
------------oOo------------

VNNPhoto một trang web phi chính trị, do một nhóm bạn yêu thích nhiếp ảnh thành lập, làm nơi chia sẻ và học hỏi kiến thức, cũng như các kỹ năng cần thiết để phát triển kinh nghiệm của một Digital Photographer.

VNNPhoto Ra đời vào tháng 10 năm 2007. Một diễn đàn nơi các thành viên có thể thảo luận về những đề tài đang được các bạn yêu thích môn nhiếp ảnh quan tâm, đồng thời cũng là nơi các bạn có thể tìm kiếm và chia sẻ những thông tin kiến thức trong lãnh vực computer, để đáp ứng nhu cầu làm hình của trào lưu mới (Digital Photography). Qua đó giúp các bạn hình thành những kỹ năng làm hình chuyên nghiệp.

VNNPhoto hy vọng góp một phần nhỏ bé duy trì và phát triển trong lãnh vực Digital Photography.

Nhóm bạn VNNPhoto Thân Chào.

Additional information

Search