Sử dụng Photoshop CS5 (phần 4)

Trên hàng menu bar: Image => Image Size…
Trong hộp thoại Image Size có hai khu vực: Pixel Dimensions và Document Size.
Pixel Dimensions: Giảm hoặc Tăng Pixel cho ảnh.
Trong khu vực Document Size: Size của tấm ảnh.
Theo ảnh trong bài size ảnh dự định sẽ là 14 X 22 inches, nhưng trên thực tế Size ảnh chỉ có 18.72 X 12.48 inches.
(theo hình dưới)

Sử dụng Photoshop CS5 (phần 3)

Bước 8: Sử dụng Black & White (chuyển ảnh mầu thành đen trắng)

Trên hàng thứ hai trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Black & White.
Trong panel LAYERS có một layer mới Black & White 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Black & White.
Trong hộp thoại Black & White có sáu mầu bên trong sáu thanh trượt:
Trong hộp thoại Black & White có hai cách chỉnh:
Cách một dùng những mặc định đã chỉnh sẵn trong menu, dùng chuột nhấn vào mũi tên trong khung Default.
Trong menu có 12 mặc định Black & White đã chỉnh sẵn.
(theo hình dưới)

Sử dụng Photoshop CS5 (phần 1)

Những bước căn bản sử dụng Photoshop CS5

Sau khi đã chỉnh tổng quát Raw file trong windows Camera Raw, tiếp theo đưa Raw file qua những bước căn bản trong chương trình Photoshop CS5.
Trong windows Camera Raw: Chọn nút Open Image.
(theo hình dưới)

Sử dụng Photoshop CS5 (phần 2)

Bước 3: Sử dụng Curves (chỉnh độ sáng tối)

Trên hàng thứ nhất trong panel ADJUSTMENTS chọn icon Curves.
Trong panel LAYERS có một layer mới Curves 1.
Trong panel ADJUSTMENTS là hộp thoại Curves
Trong hộp thoại Curves chia ra làm ba điểm trên đường gạch chéo: Black point (điểm phía dưới) – Gray point (điểm chính giữa) – White point (điểm phía trên)
Phía trái có 3 ống nhỏ nước dùng lấy mẫu đen, gray hoặc trắng trong tấm ảnh.
Black point dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ sáng trong vùng tối. White point dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ sáng trong vùng sáng. Gray point thường bị black và white point điều chỉnh, hay được dùng nâng hoặc hạ tỷ lệ trong vùng xám.
(theo hình dưới)

Sử lý file trong Camera Raw CS5 (phần 3)

6. Hộp thoại Lens Correction (Chỉnh lại ống kính)

Những trường hợp phải chỉnh lại ống kính vì sự biến dạng của một khu vực trong tấm ảnh, khi dùng ống kính góc rộng.
Trong tấm ảnh thấy hào quang hay mầu sắc xuất hiện trên cạnh của chủ thể, hoặc mầu phản chiếu trong những vùng sáng hay tối, đó là hiện tượng Sắc Sai – Chromatic Aberration.
A. Manual Tab
Trong khung Transform dùng năm thanh trượt, chỉnh lại sự biến dạng của ống kính.
Trong khung Chomatic Aberration dùng hai thanh trượt chỉnh bỏ những sắc sai:
1. Fix Red/Cyan Fringe: Chỉnh sửa sắc đỏ hay lục.
2. Fix Blue/ yellow Fringe: Chỉnh sửa sắc xanh hay vàng.

Additional information

Search